Direktiv och åtgärder vid närundervisning i Art-Dur – uppdaterat 26.4.2021

Art-Dur har genom följande rekommendationer, direktiv och beslut justerat verksamheten för 26.4- som följer:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rekommendationer per 20.4 2021 med hänvisning till Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (UKM, THL) från 2.2 2021. Regionförvaltningsverkets beslut per 20.4. 2021 om paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar samt Pargas stads coronainformation per 21.4 2021.

Art-Durs mål är att genomföra all undervisning som närundervisning, så länge läget tillåter. För perioden 26.4 – ser verksamheten ut enligt följande:

  • lågstadieelevers (födda 2008 och senare) undervisning i grupp samt individuellt fortsätter som normalt.

  • högstadieelevers (födda 2007 eller tidigare) undervisning i grupp återupptas 26.4 efter paus 8-25.4. Den individuella instrument undervisning fortsätter som normalt för högstadieeleverna.

  • Vuxnas undervisning är fortsatt inhiberad som närundervisning.

All verksamhet inom Art-Dur följer givna rekommendationer och direktiv enligt Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (UKM, THL) från 2.2 2021.

Vi håller distans och använder munskydd enligt direktiven och det vistas inte över 6 personer i samma utrymme på samma gång.

LÄS närmare direktiv HÄR.


Art-Dur hyr egna utrymmen i Korpocenter

Art-Dur hyr egna utrymmen på Tallbackavägen 2. Gitarr, blås, band och trumundervisningen samt Konstverkstaden hålls i utrymmet hela läsåret igenom till maj 2021.

Det är frågan om de gamla postsorterings utrymmena. Ingång från baksidan av huset.


Art-Dur inleder höstterminen!

Art-Dur inleder höstterminen den 24.8. Kursutbudet 2020-2021 hittas här. Gruppundervisningen inleds vecka 41. OBS! vissa kurser kan ännu byta dag och plats då viss undervisning inte kan hållas i skolornas utrymmen pga Corona.

Du kan anmäla dig till samtliga kurser redan nu på artdur.fi/anmalan
Alla elever (gamla och nya) anmäler sig elektroniskt till läsåret 2020-2021. OBS! Inga oanmälda elever tas emot till undervisningen, med hänvisning till GDPR lagen samt Corona epidemin.

Enligt Undervisningsministeriet och Social och hälsovårdsministeriets rekommendation från 7.8 kan arrangören av grundläggande konstundervisning bedriva individuell- som gruppundervisning i nuläget.

Art-Dur har valt att följa samma linje som grundskolorna i Pargas och inte blanda barn och unga från olika årskurser i grupp. Därav inleds inte gruppundervisningen (Konstverkstaden, Musikverkstaden, Band eller Låtskrivande & Musikproduktion) i Art-Dur så som den individuella undervisningen den 24.8. Målet är att genomföra all individuell undervisning som närundervisning under hösten och starta upp gruppundervisningen v 41 i början av oktober förutsatt att smittspridnings läget möjliggör detta. Art-Durs direktiv och åtgärder (i sin helhet) gällande Covid-19 kan läsas här.

De elever som tillhör riskgrupp eller inte vill delta i närundervisning kan erbjudas individuell distansundervisning, förutsatt att detta kan förverkligas.

Vid frågor kontakta,

Åsa
0400442296
info@artdur.fi

Tom
0401955575
info@artdur.fi


Ny läroplan för Art-Dur tas i bruk 1.1.2020
Den nya läraoplanen kan laddas ner i pdf Art-Dur Läroplan 2020.  
FB-f-Logo__blue_50Instagram-v051916_200
Följ oss på Facebook & Instagram (klicka på ikonen).