Konstverkstaden & Musikverkstaden i Nagu och Korpo startar!

Konstverkstaden och Musikverkstaden inleder sin verksamhet.
På hemsidan finns det uppgifter om när Konstverkstaden och Musikverkstaden hålls. Tiderna kan justeras beroende av deltagarantalet som är indelade enligt skolornas klasser dvs vi blandar inte elever från olika klasser i olika grupper.

artdur.fi/kurser/konstverkstaden
artdur.fi/kurser/musikverkstaden

Deadline för anmälan är på torsdag den 8 oktober på artdur.fi/anmalan

Efter det går vi igenom våra grupper och bekräftar sedan per meil.

info@artdur.fi

Art-Dur hyr egna utrymmen i Korpocenter

Art-Dur hyr egna utrymmen på Tallbackavägen 2. Gitarr, blås, band och trumundervisningen samt Konstverkstaden hålls i utrymmet hela läsåret igenom till maj 2021.

Det är frågan om de gamla postsorterings utrymmena. Ingång från baksidan av huset.


Art-Dur inleder höstterminen!

Art-Dur inleder höstterminen den 24.8. Kursutbudet 2020-2021 hittas här. Gruppundervisningen inleds vecka 41. OBS! vissa kurser kan ännu byta dag och plats då viss undervisning inte kan hållas i skolornas utrymmen pga Corona.

Du kan anmäla dig till samtliga kurser redan nu på artdur.fi/anmalan
Alla elever (gamla och nya) anmäler sig elektroniskt till läsåret 2020-2021. OBS! Inga oanmälda elever tas emot till undervisningen, med hänvisning till GDPR lagen samt Corona epidemin.

Enligt Undervisningsministeriet och Social och hälsovårdsministeriets rekommendation från 7.8 kan arrangören av grundläggande konstundervisning bedriva individuell- som gruppundervisning i nuläget.

Art-Dur har valt att följa samma linje som grundskolorna i Pargas och inte blanda barn och unga från olika årskurser i grupp. Därav inleds inte gruppundervisningen (Konstverkstaden, Musikverkstaden, Band eller Låtskrivande & Musikproduktion) i Art-Dur så som den individuella undervisningen den 24.8. Målet är att genomföra all individuell undervisning som närundervisning under hösten och starta upp gruppundervisningen v 41 i början av oktober förutsatt att smittspridnings läget möjliggör detta. Art-Durs direktiv och åtgärder (i sin helhet) gällande Covid-19 kan läsas här.

De elever som tillhör riskgrupp eller inte vill delta i närundervisning kan erbjudas individuell distansundervisning, förutsatt att detta kan förverkligas.

Vid frågor kontakta,

Åsa
0400442296
info@artdur.fi

Tom
0401955575
info@artdur.fiNy läroplan för Art-Dur tas i bruk 1.1.2020
Den nya läraoplanen kan laddas ner i pdf Art-Dur Läroplan 2020.  Läsåret 2019 – 2020

Kursprogrammet samt lediga kursplatser för 2019-2020 hittas här den 15.8 då du även kan anmäla dej till undervisningen. De flesta kurserna och tiderna är redan fastställda och man kan anmäla sig eller anmäla intresse.

Under Kurser kan du läsa mera om undervisningen. OBS alla kurser inte bekräftade och fastslagna, dagar & tider kan ändras ännu under den närmaste veckan.

Frågor? Kontakta rektor Åsa Sundström på info@artdur.fi 0400-442296FB-f-Logo__blue_50Instagram-v051916_200
Följ oss på Facebook & Instagram (klicka på ikonen).