13.5.2020 Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf

Direktiv och åtgärder vid återgång till närundervisning i mindre grupper

Enligt Undervisningsministeriet och Social och hälsovårdsministeriets rekommendation kan arrangören av grundläggande konstundervisning själva bestämma om återupptagandet av närundervisning från den 14.5. Det här enligt de rekommendationer och direktiv som getts för närundervisning.

Art-Dur ger eleverna möjligheten att välja mellan närundervisning eller fortsatt distansundervisning. Målet är att genomföra all utebliven undervisning i slutet av maj – mitten av juni.

Art-Dur direktiv och åtgärder vid närundervisningenFöljande direktiv och åtgärder gäller elever och lärare vid undervisningen.

  • Vi undviker närkontakt i undervisningen och håller avstånd i undervisningen. 
  • Vid minsta symptom till förkylning, hos eleven eller i familjen, stannar eleven hemma från undervisning.
  • Om eleven stannar hemma från skolan stannar eleven även hemma från Art-Durs verksamhet.
  • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer då de kommer till Art-Durs utrymmen innan lektionen börjar. 
  • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer efter lektionen och innan man lämnar utrymmet ifråga.
  • Art-Dur förser toaletterna med tvål, papper, handdesinfektion och handdukar som byts/tvättas regelbundet.
  • Instrument, handtag, ledstänger och andra ytor desinfekteras dagligen med Neo-Amisept desinfektionsmedel.
  • Undervisningutrymmena städas efter genomförd undervisning.
  • Elev eller elev i familj där familjemedlem vistats utomlands deltar inte i Art-Durs verksamhet med en karens på 14 dagar från att resan avslutats.
  • Elev från familj där Corona virus fall konstaterats eller satts i karantän deltar inte i undervisningen med 14 dagars karens samt läkares utlåtande på tillfrisknande eller att risk för vidare smittning inte finns mera.

Direktiven och åtgärderna gäller tillsvidare och uppdateras enligt bestämmelser, direktiv och rekommendationer från THL, Regionförvaltningsverket, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet samt Art-Durs egna bedömningar.