Direktiv och åtgärder vid närundervisning i Art-Dur – uppdaterat 30.1.2021

Enligt Undervisningsministeriet och Social och hälsovårdsministeriets rekommendation från 1.1.2021 kan arrangören av grundläggande konstundervisning bedriva individuell- som gruppundervisning i nuläget.

Art-Dur har valt att följa samma linje som grundskolorna i Pargas och inte blanda barn och unga från olika årskurser i grupp.

De elever som tillhör riskgrupp eller inte vill delta i närundervisning kan erbjudas individuell distansundervisning förutsatt att detta kan förverkligas.

Undervisningen för vuxna är enligt rekommendationer på paus till den 28.2. Vi följer med rekommendationerna och upptar undervisningen då möjligt.

Art-Dur direktiv och åtgärder vid närundervisningen:

Följande direktiv och åtgärder gäller elever och lärare vid undervisningen.

 • Vi undviker närkontakt i undervisningen och håller avstånd i undervisningen. 
 • Vid minsta symptom till förkylning, hos eleven eller i familjen, stannar eleven hemma från undervisning.
 • Om eleven stannar hemma från skolan stannar eleven även hemma från Art-Durs verksamhet.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer då de kommer till Art-Durs utrymmen innan lektionen börjar.
 • Alla lärare använder sig av munskydd eller visir i undervisningen.
 • Vi rekommenderar även att elever i sjätte klass och högstadiet använder munskydd i undervisningen. Ifall elev från sjätte klass eller högstadiet är i verksamheten tillsammans med yngre elev rekommenderas munskydd för samtliga.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer efter lektionen och innan man lämnar utrymmet ifråga.
 • Art-Dur förser toaletterna med tvål, papper, handdesinfektion och handdukar som byts/tvättas regelbundet.
 • Instrument, handtag, ledstänger och andra ytor desinfekteras dagligen med Neo-Amisept desinfektionsmedel.
 • Undervisningutrymmena städas efter genomförd undervisning.
 • En elev, vars familj p.g.a. utomlandsresa försatts i frivillig eller obligatorisk karantän, deltar inte i Art-Durs verksamhet under karantäntiden.
 • En elev, i vars familj man konstaterat covid-19-smitta, deltar inte i Art-Durs verksamhet så länge risk för smittspridning finns.

Direktiven och åtgärderna gäller tillsvidare och uppdateras enligt bestämmelser, direktiv och rekommendationer från THL, Regionförvaltningsverket, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet samt Pargas stads och Art-Durs egna bedömningar.