Direktiv och åtgärder vid närundervisning i Art-Dur – uppdaterat 26.4. 2021.

Art-Dur har genom följande rekommendationer, direktiv och beslut justerat verksamheten för 26.4- som följer:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rekommendationer per 20.4 2021 med hänvisning till Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (UKM, THL) från 2.2 2021. Regionförvaltningsverkets beslut per 20.4. 2021 om paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar samt Pargas stads coronainformation per 21.4 2021.

Art-Durs mål är att genomföra all undervisning som närundervisning, så länge läget tillåter. För perioden 26.4 – ser verksamheten ut enligt följande:

 • lågstadieelevers (födda 2008 och senare) undervisning i grupp samt individuellt fortsätter som normalt.

 • högstadieelevers (födda 2007 eller tidigare) undervisning i grupp återupptas 26.4 efter paus 8-25.4. Den individuella instrument undervisning fortsätter som normalt för högstadieeleverna.

 • Vuxnas undervisning är fortsatt inhiberad som närundervisning.

All verksamhet inom Art-Dur följer givna rekommendationer och direktiv enligt Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (UKM, THL) från 2.2 2021.

Vi håller distans och använder munskydd enligt direktiven och det vistas inte över 6 personer i samma utrymme på samma gång.

Art-Dur direktiv och åtgärder vid närundervisningen:

Följande direktiv och åtgärder gäller elever och lärare vid undervisningen.

 • Vi undviker närkontakt i undervisningen och håller avstånd i undervisningen. 
 • Vid minsta symptom till förkylning, hos eleven eller i familjen, stannar eleven hemma från undervisning.
 • Om eleven stannar hemma från skolan stannar eleven även hemma från Art-Durs verksamhet.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer då de kommer till Art-Durs utrymmen innan lektionen börjar.
 • Alla lärare använder sig av munskydd eller visir i undervisningen.
 • Vi rekommenderar även att elever i sjätte klass och högstadiet använder munskydd i undervisningen. Ifall elev från sjätte klass eller högstadiet är i verksamheten tillsammans med yngre elev rekommenderas munskydd för samtliga.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer efter lektionen och innan man lämnar utrymmet ifråga.
 • Art-Dur förser toaletterna med tvål, papper, handdesinfektion och handdukar som byts/tvättas regelbundet.
 • Instrument, handtag, ledstänger och andra ytor desinfekteras dagligen med Neo-Amisept desinfektionsmedel.
 • Undervisningutrymmena städas efter genomförd undervisning.
 • En elev, vars familj p.g.a. utomlandsresa försatts i frivillig eller obligatorisk karantän, deltar inte i Art-Durs verksamhet under karantäntiden.
 • En elev, i vars familj man konstaterat covid-19-smitta, deltar inte i Art-Durs verksamhet så länge risk för smittspridning finns.

Direktiven och åtgärderna gäller tillsvidare och uppdateras enligt bestämmelser, direktiv och rekommendationer från THL, Regionförvaltningsverket, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet samt Pargas stads och Art-Durs egna bedömningar.