Direktiv och åtgärder vid närundervisning i Art-Dur – uppdaterat 18.1.2021

Enligt Undervisningsministeriet och Social och hälsovårdsministeriets rekommendation från 1.1.2021 kan arrangören av grundläggande konstundervisning bedriva individuell- som gruppundervisning i nuläget.

Art-Dur har valt att följa samma linje som grundskolorna i Pargas och inte blanda barn och unga från olika årskurser i grupp.

De elever som tillhör riskgrupp eller inte vill delta i närundervisning kan erbjudas individuell distansundervisning förutsatt att detta kan förverkligas.

Art-Dur direktiv och åtgärder vid närundervisningen:

Följande direktiv och åtgärder gäller elever och lärare vid undervisningen.

 • Vi undviker närkontakt i undervisningen och håller avstånd i undervisningen. 
 • Vid minsta symptom till förkylning, hos eleven eller i familjen, stannar eleven hemma från undervisning.
 • Om eleven stannar hemma från skolan stannar eleven även hemma från Art-Durs verksamhet.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer då de kommer till Art-Durs utrymmen innan lektionen börjar.
 • Alla lärare använder sig av munskydd eller visir i undervisningen.
 • Vi rekommenderar även att elever i sjätte klass och högstadiet använder munskydd i undervisningen. Ifall elev från sjätte klass eller högstadiet är i verksamheten tillsammans med yngre elev rekommenderas munskydd för samtliga.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer efter lektionen och innan man lämnar utrymmet ifråga.
 • Art-Dur förser toaletterna med tvål, papper, handdesinfektion och handdukar som byts/tvättas regelbundet.
 • Instrument, handtag, ledstänger och andra ytor desinfekteras dagligen med Neo-Amisept desinfektionsmedel.
 • Undervisningutrymmena städas efter genomförd undervisning.
 • En elev, vars familj p.g.a. utomlandsresa försatts i frivillig eller obligatorisk karantän, deltar inte i Art-Durs verksamhet under karantäntiden.
 • En elev, i vars familj man konstaterat covid-19-smitta, deltar inte i Art-Durs verksamhet så länge risk för smittspridning finns.

Direktiven och åtgärderna gäller tillsvidare och uppdateras enligt bestämmelser, direktiv och rekommendationer från THL, Regionförvaltningsverket, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet samt Pargas stads och Art-Durs egna bedömningar.