Art-Durs årliga Vårkonsert hålls söndagen den 14.4 kl 15-17 på Framnäs, Nagu. Öppet hus kl. 14–15 i Art-Durs konst- och musik- utrymmen på Framnäs vinden med utställda konstverk.

Vårkonsert kl. 15–17. På programmet bland annat:
• Gitarrelever uppträder.
• Blåselever uppträder.
• Band uppträdande.
• Musikverkstaden uppträdande
• Pianoelever uppträdanden
• Konstutställning
• Dansuppträdande av Arkipelags danselver i Nagu
• Stipendieutdelning.
• Info + möjligt att anmäla sig till läsåret 2019-2020.

Paus med kaffe/ saft och tårta. Alla Art-Dur-elever dricker och äter gratis.
Konserten är Gratis och Öppen för allmänheten. Programmet är ca 1,5-2h långt med paus.

Välkommen!