Konstverkstaden och Musikverkstaden inleder sin verksamhet.

På hemsidan finns det uppgifter om när Konstverkstaden och Musikverkstaden hålls. Tiderna kan justeras beroende av deltagarantalet som är indelade enligt skolornas klasser dvs vi blandar inte elever från olika klasser i olika grupper.

artdur.fi/kurser/konstverkstaden
artdur.fi/kurser/musikverkstaden

Deadline för anmälan är på torsdag den 8 oktober på artdur.fi/anmalan

Efter det går vi igenom våra grupper och bekräftar sedan per meil.

info@artdur.fi