Mera info och instruktioner i augusti.

Art-Dur erbjuder skolans elever eget Google konto (Gsuite for nonprofits). Eget konto gäller för elever som deltar i den individuella undervisningen eller för elever från klass 3 och uppåt och deltar vid gruppundervisning. I följande kurser/ämnen:

Gitarr / Konst / Trummor / Blås / Piano / Band / Sång

Eleven erhåller eget Drive utrymme för undervisningsmaterial samt e-post, kalender med lektionstider och påminnelser. Genom Gsuite kan lektionen även snabbt bytas till distansundervisning ifall läget så kräver.

Kontot fungerar på samma sätt som skolornas elev.pargas.fi konton och kalendrar samt material kan lätt användas tillsammans. Instruktioner, användning och villkor finns här i augusti.

Elevkontot avslutas då eleven inte deltar vi Art-Durs undervisning mera.