Bidrag & Understöd till verksamheten 2021

Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf är en ideell förening vars syfte är att ansöka om bidrag, understöd och annan finansiering för att bedriva skolans verksamhet vilket är grundläggande konstundervisning, främst för barn och unga. Även donationer är viktiga för fullföljandet av verksamheten.

Bidrag och understöd från fonder och stiftelser är en för verksamheten helt avgörande inkomst vid förverkligandet av verksamheten. Art-Dur vill här tacka följande som understöder verksamheten året 2021 och på lång sikt.

Fonder och stiftelser:

  • Åbolands svenska kulturfond
  • Konstsamfundet
  • Sparbanksstiftelsen i Nagu
  • Sparbanksstiftelsen i Korpo
  • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
  • William Thurings Stiftelse
  • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
  • Brita Maria Renlunds Stiftelse
  • Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
  • Undervisningsministeriet

Stort Tack!
Utan alla dessa bidrag och understöd kunde inte Art-Durs verksamhet förvekligas.