Art-Dur Konstskola förnyas hösten 2021! 

Konstundervisningen i Art-Dur har genomgått en strukturell förändring där målet är en mer kvalitativ, långsiktig och helhetsutvecklande undervisning. Konstundervisningen sträcker sig från intresseväckande klubbverksamhet för barn till grundläggande studier från årskurs 3 upp till högstadie- och gymnasieålder.

Ny huvudlärare i bildkonst och mediakonst är Jan Jämsén medan Robin Reuter är dragare i konstklubbarna i Finlandsmodellen. Tuuli Toivola fungerar som koordinator för konstundervisningen.

Läsåret 2021-2022 ser undervisningens gruppindelning ut enligt följande:

  • Konstklubb för årskurs 1-2 i Nagu och Korpo arrangeras i Finlandsmodellen av Pargas stad och förverkligas av Art-Dur. Klubben sker i skolan efter skoltid och är gratis med 10 deltagarplatser. Mera information under september.
  • Mediakonst för årskurs 7-9 i Nagu och Korpo arrangeras i Finlandsmodellen av Pargas stad och förverkligas av Art-Dur. Klubben sker i skolan efter skoltid och är gratis med 10 deltagarplatser. Mera information under september.

ANMÄLNINGAR tas emot HÄR

Allmän kursbeskrivning 2021

I konstskolan provar vi på olika material och tekniker i bildkonst och experimenterar med olika uttrycksformer. Under hösten kommer vi att närma oss temat Rötter på olika sätt. Vi målar, tecknar och kommer att jobba tredimensionellt med skulptur och installation. Eleverna utforskar bland annat olika fenomen i naturen och omvärlden med konst som verktyg. 

Undervisningen tillämpas enligt åldersgrupp. I kursen Mediakonst för ungdomar i årskurser 7-9 ligger tyngdpunkten på tekniker som foto, installation, ljud och video. I all undervisning ges även utrymme för eleven att, vid intresse, fördjupa sig i ett visst område. 

För att utveckla Art-Durs undervisning kommer gästlärare att bjudas in för workshops och kortkurser inom olika tekniker/projekt och för att ge konstskolans elever ett vidgat perspektiv på vad allt bildkonst kan innehålla. Hur konst och kreativitet kan bli ett yrke samt hur dessa färdigheter stöder barn och ungdomars utveckling och ger användbara verktyg för framtiden.  Vi framhäver nyttorna av ett konstnärligt och kreativt tänkande oberoende av bransch och yrkesval och också som ett sätt att koppla av, som en livslång hobby. 

Vi vill även ge eleverna förmågor i att läsa bildflöde och symboler, samt kunskaper i att förknippa konstens historia i både vårt egna och det globala kulturarvet. 

I konstskolan betonar vi ett ekologiskt tänkande gällande material och försöker bruka återvunna och naturliga material till en stor grad. Samtidigt vill vi också erbjuda material och tekniker som har en professionell känsla. Att ha bra utrustning då man gör konst är viktigt för att lära sig skapa.


Lärarpresentation

Jan – Huvudlärare i konst

Jan Jämsén är bildkonstnär med lång erfarenhet i konstundervisning. Han har jobbat med både barn och ungdomar samt specialgrupper. Jan är skicklig med många olika material och tekniker och har även flera års erfarenhet av konstproduktion och utställningsteknik. Själv sysslar han ofta med konst förknippat med mytologi, sagor och forntid. Måleri, installation och fotografi är hans vanligaste vägar att producera egna verk, men även miniatyrbygge och skulptur ligger nära till hjärtat.

Robin – Klubbledare i Konstblubben (Finlands-modellen)

Robin Reuter kommer att fungera som ledare för första- och andraklassister i Korpo och Nagu i Konstklubben (i Finlands-modellen som förverkligas av Art-Dur). Han är filosof till utbildningen och har ett stort intresse för den kreativa processen, genom vilken man får erfarenheter för livet. Robin har tidigare jobbat inom småbarnspedagogik och med personer med funktionsvariationer, varit aktiv inom musiklivet och jobbat på teater. Nuförtiden jobbar han mycket i den egna trädgården, där han tycker om att planera för framtiden och fundera på helheter.

Tuuli – Koordinator i bildkonstundervisningen

Tuuli Toivola koordinerar och planerar bildkonstundervisningen tillsammans med lärarna. Hon är bildkonstnär och jobbar med tekniker som video, installation och teckning. Vid sidan om konstnärskapet har Tuuli länge jobbat inom arkivvärlden och också studerat samhällshistoria och språk. Miljöfrågor, mytologi och litteratur intresserar henne.

Utvecklingen av konstundervisningen i Art-Dur understöds genom projektunderstöd av följande bidragsgivare: