Direktiv och åtgärder vid närundervisning i Art-Dur – uppdaterat 27.2 2022.

Art-Durs mål är att genomföra all undervisning som närundervisning, så länge läget tillåter. Art-Dur har genom följande rekommendationer, direktiv och beslut justerat verksamheten för 17.1 och framåt som följer:

 För perioden 27.2 och framåt ser verksamheten ut enligt följande:

 • Alla elever som är födda 2003 eller senare erhåller sin undervisning normalt som närundervisning.
 • I verksamheten samlas inte över 10 personer samtidigt i grupp.
 • Vuxnas undervisning, individuellt och i grupp, förverkligas som närundervisning och samtliga direktiv följs.

Enligt restriktioner och rekommendationer av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rekommendationer per 1.2 2022 och Regionförvaltningsverkets beslut per 28.1. 2022 samt Pargas stads coronainformation per 2.1 2022.


Vi håller distans och använder munskydd enligt direktiven och det vistas inte över 10 personer i samma utrymme på samma gång.

Art-Dur direktiv och åtgärder vid närundervisningen:

Följande direktiv och åtgärder gäller elever och lärare vid undervisningen.

 • Vi undviker närkontakt i undervisningen och håller avstånd i undervisningen. 
 • Vid minsta symptom till förkylning, hos eleven eller i familjen, stannar eleven hemma från undervisning.
 • Om eleven stannar hemma från skolan stannar eleven även hemma från Art-Durs verksamhet.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer då de kommer till Art-Durs utrymmen innan lektionen börjar.
 • Alla lärare använder sig av munskydd eller visir i undervisningen.
 • Vi rekommenderar även att elever i tredje klass och högstadiet använder munskydd i undervisningen.
 • Alla (elever och personal) tvättar noggrant sina händer efter lektionen och innan man lämnar utrymmet ifråga.
 • Art-Dur förser toaletterna med tvål, papper, handdesinfektion och handdukar som byts/tvättas regelbundet.
 • Instrument, handtag, ledstänger och andra ytor desinfekteras dagligen med Neo-Amisept desinfektionsmedel.
 • Undervisningutrymmena städas efter genomförd undervisning.
 • En elev, vars familj p.g.a. utomlandsresa försatts i frivillig eller obligatorisk karantän, deltar inte i Art-Durs verksamhet under karantäntiden.
 • En elev, i vars familj man konstaterat covid-19-smitta, deltar inte i Art-Durs verksamhet så länge risk för smittspridning finns.

Direktiven och åtgärderna gäller tillsvidare och uppdateras enligt bestämmelser, direktiv och rekommendationer från THL, Regionförvaltningsverket, Undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet samt Pargas stads och Art-Durs egna bedömningar.