Åsa Sundström, rektor
0400-442296
info@artdur.fi

Tom Grönroos, producent
040-1955575
tom@artdur.fi

Anna Franzén, ordförande
Understödsföreningen för Art-Dur musik- och bildkonstskola r.f.
040-7305735
info@artdur.fi

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola r.f.
Art-Dur
c/o MeMera Bokföringsbyrå
PB 6
21661 Nagu

FO-nummer: 1551663-2

Besöksadress: se undervisningsplatser

Bankförbindelse (för terminsavgifter)
Aktia/Nagu: FI414055 00119462 39  HELSFIHH
Nagu Andelsbank: FI1655600920003531  OKOYFIHH

Mottagare: Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Meddelande: skriv elevens namn och kurs/kurser.