Klicka på kursen till vänster för att läsa mera.

Under varje kursrubrik till vänster kan man läsa tider och dagar för kursen ifråga.

Kursförfrågningar: 
Åsa Sundström, rektor
info@artdur.fi
0400-442296

Sekretess/Registerbeskrivning
Läs om Samtycke till publicering av bilder/filmklipp.

Förfrågningar kring sekretess och publicering av bilder/film material:
Tom Grönroos, producent
info@artdur.fi
040-1955575