Art-Dur Konstskola förnyades hösten 2021 

Konstundervisningen i Art-Dur har genomgått en strukturell förändring där målet är en mer kvalitativ, långsiktig och helhetsutvecklande undervisning. Konstundervisningen sträcker sig från intresseväckande klubbverksamhet för barn till grundläggande studier från årskurs 3 upp till högstadie- och gymnasieålder.

Huvudlärare i bildkonst är Jan Jämsén medan Robin Reuter är klubbledare i konstklubbarna i Finlandsmodellen. Tuuli Toivola fungerar som koordinator för konstundervisningen.

Läsåret 2022-2023 ser undervisningens gruppindelning ut enligt följande:

Allmän kursbeskrivning 2023-2024

I konstskolan provar vi på olika material och tekniker i bildkonst och experimenterar med olika uttrycksformer. Vi målar, tecknar och kommer att jobba tredimensionellt med skulptur och installation. Eleverna utforskar bland annat olika fenomen i naturen och omvärlden med konst som verktyg. 

Undervisningen tillämpas enligt åldersgrupp. I kursen Konst, Bild- och Mediakonst för ungdomar i årskurser 7-9 och andra stadiet ligger tyngdpunkten på tekniker som foto, installation, ljud och video. I all undervisning ges även utrymme för eleven att, vid intresse, fördjupa sig i ett visst område. 

För att utveckla Art-Durs undervisning kommer gästlärare att bjudas in för workshops och kortkurser inom olika tekniker/projekt och för att ge konstskolans elever ett vidgat perspektiv på vad allt bildkonst kan innehålla. Hur konst och kreativitet kan bli ett yrke samt hur dessa färdigheter stöder barn och ungdomars utveckling och ger användbara verktyg för framtiden. Vi framhäver nyttorna av ett konstnärligt och kreativt tänkande oberoende av bransch och yrkesval och också som ett sätt att koppla av, som en livslång hobby. 

Vi vill även ge eleverna förmågor i att läsa bildflöde och symboler, samt kunskaper i att förknippa konstens historia i både vårt egna och det globala kulturarvet. 

I konstskolan betonar vi ett ekologiskt tänkande gällande material och försöker bruka återvunna och naturliga material till en stor grad. Samtidigt vill vi också erbjuda material och tekniker som har en professionell känsla. Att ha bra utrustning då man gör konst är viktigt för att lära sig skapa.

ANMÄLNINGAR tas emot HÄR