Bild & Mediakonst | årskurs 7-9 + andra stadiet

I kursen Bild & Mediakonst för ungdomar i årskurser 7-9 samt andra stadiet ligger tyngdpunkten bildkonst och på tekniker som foto, installation, ljud och video. I all undervisning ges även utrymme för eleven att, vid intresse, fördjupa sig i ett visst område. 

I undervisningen kommer gästlärare att bjudas in för workshops och kortkurser inom olika tekniker/projekt och för att ge konstskolans elever ett vidgat perspektiv på vad allt bildkonst kan innehålla. Hur konst och kreativitet kan bli ett yrke samt hur dessa färdigheter stöder barn och ungdomars utveckling och ger användbara verktyg för framtiden. Vi framhäver nyttorna av ett konstnärligt och kreativt tänkande oberoende av bransch och yrkesval och också som ett sätt att koppla av, som en livslång hobby. 

Vi vill även ge eleverna förmågor i att läsa bildflöde och symboler, samt kunskaper i att förknippa konstens historia i både vårt egna och det globala kulturarvet. 

Nagu

Bild & Mediakonst – årskurs 7-9 + andra stadiet
| lediga platser finns
Lärare: Jan Jämsén
Tid & dag: Måndagar kl 15.15 – 16.45
Plats: Art-Dur / Framnäs vind
Längd: 120min. 30-32 lektioner totalt per läsår.
Kursavgift: 120€ (material ingår)

Korpo

Bild & Mediakonst – årskurs 7-9 + andra stadiet
Lärare: Jan Jämsén
Tid & dag: Torsdagar kl 18.00 – 19.30
Plats: meddelas
Längd: 120min. 30-32 lektioner totalt per läsår.
Kursavgift: 120€ (material ingår)