Terminsavgifter och syskonrabatter 2023-2024.

Gruppundervisning
– 60€ Musiklekis (10ggr / termin)
– 90€ Musikverkstad (15ggr / termin)
– 70€ Minibänd (15ggr / termin)
– 60€ Gitarr i grupp / Annan instrument gruppundervisning (15ggr / termin)
– 100€ Konst (inkl material)
– 120€ Bild & Mediakonst 7-9 + andra stadiet (inkl material)
– 70€ Band (45-60 min/vecka och 15ggr / termin)

Individuellundervisning
– 90€ 30min per vecka / 45min varannan vecka (bas, gitarr, piano, trummor)
– 90€ Blåsundervisning 30-45min per vecka + gruppundervisning
– 180€ 45min varje vecka (bas, gitarr, piano, trummor)
– 120€ Sångundervisning vuxna
– 150€ Blåsundervisning vuxna

Syskonrabatter:
– 20€ för ett syskon
– 40€ för två syskon
– 50€ för tre syskon

Flerkursrabatt -10€/termin från andra kursen. Ex elev går på tre kurser och erhåller då -10€ för den andra kursen och -10€ för den tredje kursen.

Bankförbindelse (för terminsavgifter)
Nagu Andelsbank: FI1655600920003531  OKOYFIHH

Mottagare: Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Meddelande: skriv elevens namn och kurs/kurser.