Bidrag & Understöd till verksamheten 2023

Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf är en ideell förening vars syfte är att ansöka om bidrag, understöd och annan finansiering för att bedriva skolans verksamhet vilket är grundläggande konstundervisning, främst för barn och unga. Även donationer är viktiga för fullföljandet av verksamheten.

Bidrag och understöd från fonder och stiftelser är en för verksamheten helt avgörande inkomst vid förverkligandet av verksamheten. Art-Dur vill här tacka följande som understöder verksamheten året 2023 och på lång sikt.

Fonder och stiftelser:

 • Åbolands svenska kulturfond
 • Sparbanksstiftelsen i Nagu
 • Sparbanksstiftelsen i Korpo
 • Konstsamfundet
 • Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
 • Brita Maria Renlunds Stiftelse
 • William Thurings Stiftelse
 • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
 • Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
 • Lisi Wahls stiftelse

Genom projekt för utvecklingen av bildkonstundervisningen 2021-2022

 • Undervisningsministeriet
 • Svenska Folkskolans Vänner

Stort Tack!
Utan alla dessa bidrag och understöd kunde inte Art-Durs verksamhet förvekligas.