Samtycke till publicering av bilder/filmklipp inom Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf.

Art-Dur arbetar kontinuerligt med att erbjuda aktuell information om verksamheten officiellt. Det här på skolans hemsida, Facebook sida, Instagram konto, YouTube kanal samt genom information och inslag i media. Det är därför av stort värde att kunna presentera verksamheterna med bilder och filmklipp.

Exempel på olika tillfällen där eleven kan komma att finnas med på bilder är från undervisningen och uppträdanden. Även barn och elevers arbeten kan förekomma på bild.

Enligt personuppgiftslagen får bilder på personer inte publiceras utan att personen i fråga först gett 
sitt godkännande. Därför frågar Art-Dur om ett godkännande från vårdnadshavare, eller eleven själv i de fall hon/han fyllt 15 år. Godkännande sker genom kursanmälan för eleven ifråga.

Bilder och filmklipp eller namninformation överges inte till tredje part eller för annat bruk utan kontakt till och tillstånd av målsman och elev.

För ytterligare information eller frågor:
Tom Grönroos, producent
info@artdur.fi
040-1955575