Ny läroplan för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola tas i bruk 1.1.2020
Den nya läraoplanen kan laddas ner i pdf Art-Dur Läroplan 2020. Innehållsförteckningen kan läsas nedan.

Inledning – Allmänna mål för den grundläggande konstundervisningen

1. Den grundläggande konstundervisningens uppdrag
2. Värdegrund
3. Synen på lärandet
4. Gemensamma mål för den allmänna lärokursen 5. Verksamhetsidé och syfte för den grundläggande konstundervisningen inom Art-Dur

LÄROPLAN för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola

1. Allmänna mål för den grundläggande konstundervisningen i Art-Dur
1.1 Verksamhetskulturen
1.2 Lärmiljöer
1.3 Undervisningens upplägg och studiehelhet inom Art-Dur
1.4 Undervisning via workshops och kortkurser
1.5 Resultat
1.6 Elevantagning
1.7 Hållbar utveckling och jämställdhet

2 Undervisningen enligt konstämnen inom Art-Dur

2.1 Bildkonst
2.1.1  Bildkonst för småbarn
2.1.2  Grundstudier i bildkonst
2.1.3  Tema-/ workshop-studier i bildkonst
2.1.4  De fördjupade studierna i bildkonst
2.1.5  Arbetssätt i bildkonstundervisningen
2.1.6  Läroplanen – i grupp och individuellt
2.1.7  Bedömningen av lärandet i bildkonstundervisningen
2.1.8  Undervisningen för vuxna i bildkonst

2.2 Musik
2.2.1 Musik för småbarn
2.2.2 Grundstudierna i musik
2.2.3 De fördjupade studierna i musik
2.2.4 Arbetssätt i musikundervisningen
2.2.5 Bedömningen av lärandet i musikundervisningen
2.2.6 Undervisningen för vuxna i musik

2.3 Undervisningen enligt ämne/ instrument i musik – grundstudier och fördjupning
2.3.1 Sång
2.3.2 Piano
2.3.3 Violin
2.3.4 Bas
2.3.5 Gitarr
2.3.6 Trummor
2.3.7 Bleckblåsinstrument
2.3.8 Träblåsinstrument
2.3.9 Bandspelning
2.3.10 Komposition och musikproduktion

3. Bedömning
3.1 Bedömning av lärandet
3.2 Betyg/ Intyg

4. Samarbeten
4.1 Samarbeten med vårdnadshavare
4.2 Samarbeten lärarna och personalen emellan
4.3 Samarbeten med andra aktörer

5. Utveckling av verksamheten
5.1 Utveckling av verksamheten på kort sikt
5.2 Utveckling av verksamheten på lång sikt